Nagar Palika Parishad, Bahraich

District - Bahraich

S.No. Ward Name
1 1-Chandmari
2 2-Mansoorganj
3 3-Ghasiyaripura
4 4-Khattripura
5 5-Raipurraja
6 6-Bakshipura
7 7-Vajeerbaag
8 8-Badihaat
9 9-Kanungopura South
10 11-Kanungopura North
11 12-Kajikatra
12 13-Chawani
13 15-Hamzapura
14 16-Gulamalipura
15 17-Chandpura
16 18-Salarganj
17 19-Dhaplipurwa
18 20-Sattikuwa
19 21-Dhankuttipura
20 22-Akbarpura