Nagar Palika Parishad, Bahraich

District - Bahraich

S.No. Ward Name
1 1-Chandmari
2 2-Ghasiyaripura
3 3-Mansoorganj
4 4-Bakshipura
5 5-Khattripura
6 6-Raipurraja
7 7-Vajeerbaag
8 8-Badihaat
9 9-Kanungopura South
10 11-Dargah Shareef
11 12-Hamjapura
12 13-Kanungopura North
13 15-BASHEERGANJ NORTH
14 16-Kazikatra
15 17-Sraswati Nagar
16 18-Gulamalipura
17 19-Chandpura
18 20-Salarganj
19 21-Sattikua
20 22-Chikkipura